Tuesday, 25 October 2011

Abjad Jawi

Abjad

Berikut adalah jadual bagi huruf-huruf dalam tulisan Jawi.[1]
NamaBentuk hurufPadanan Rumi
TunggalAwal kataTengah kataAkhir kata
alif  a
baـﺒـﺐb
taـﺘـﺖt
saـﺜـﺚs, (th)
jimـﺠـﺞj
haـﺤـﺢh, (ḥ)
caـﭽـﭻc
khaـﺨـﺦkh
dalد  ـدd
zal  ـذz, (dh)
ra  ـرr
zai  ـزz
sinـﺴـﺲs
syinـﺸـﺶsy
sadـﺼـﺺs, (ṣ)
dadﺿـﻀـﺾd, (ḍ)
taـﻄـﻂt, (ṭ)
zaـﻈـﻆz, (ẓ)
ainـﻌــﻊawal: a, i, u; akhir: k, (‘)
ghainـﻐــﻎgh
ngaڠڠــڠــڠng
faـﻔـﻒf
paـﭭـﭫp
qafـﻘـﻖk, q, (q)
kafکـﻜـکk
gaݢــݢــــݢݢg
lamـﻠـﻞl
mimـﻤـﻢm
nunـﻨn
wau  ـوw, u, o
vaۏ  ـۏv
haـﻬh
yaـﻴـy, i, e taling
yeى  ـىe pepet hujung
nyaڽپــپــڽny
hamzahء  ءawal: gugur; akhir: k, (’)
ta marbutahة  ـةt, h, (ṯ)
Catatan:
  1. Latar belakang berwarna merah jambu menunjukkan huruf yang unik dalam tulisan Jawi dan tiada dalam tulisan Arab.
  2. Huruf di dalam kurungan ialah padanan untuk transliterasi.
  3. Huruf ۏ diperkenalkan pada tahun 1983 untuk mewakili huruf v.
  4. Huruf ء imbuhan, iaitu hamzah yang berada 3/4 dari garis asas diperkenalkan pada tahun 1983. Ia digunakan pada perkataan berimbuhan seperti کبڠساءن . Namun, tiada fon dewasa ini yang mempunyai kemampuan untuk memaparkan huruf ء pada kedudukan yang betul. Kebanyakan pengguna menggunakan kaedah superskrip untuk mengubah kedudukan ء .
* Kredit kepada : wikipedia

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...